Veel gestelde vragen


Het fokkerij - ABC
Breed2success kan en wil u graag begeleiden in het traject om een eigen draver te fokken, indien gewenst nemen wij u zelfs al het werk uit handen. Wanneer u nieuw bent in de sport dan kunnen wij ons echter voorstellen dat de gehele fokprocedure, met alle bijkomstigheden, nog abstract is in uw beleving. Daarom lichten wij het hele proces, in chronologische volgorde, nog eens toe. Hierbij wordt enig vakjargon gebruikt; in een aparte legenda wordt deze terminologie nog eens uitgebreid toegelicht. En mocht u na het lezen van het fokkerij - ABC nog steeds met vragen zitten, dan staan we u natuurlijk graag te woord.

Registratie bij de NDR
U zult zich om te beginnen dienen te registreren bij de NDR (Nederlandse Draf- en Rensport), het overkoepelende orgaan van onze sport. Hier zijn uiteraard (bescheiden) administratiekosten aan verbonden ten goede van de NDR, tevens onderwerpt u zich aan de gestelde reglementen van de bond. Zaken als het Nederlandse stamboek*, registratie der deelnemers, import en export van dravers enzovoort worden door deze bond gereguleerd en beheerd.

Selectie fokmerrie
Zodra u bij de NDR geregistreerd bent als deelnemer (in uw geval als fokker en eigenaar) kunt u bij ons de door u geselecteerde fokmerrie* (al dan niet op adviesbasis) huren. Uiteraard wordt dit geregistreerd bij de bond, u geldt op dat moment als tijdelijke eigenaar van de merrie. Deze merrie zal vanaf dat moment worden ondergebracht bij een van onze partners; de Flevofarm te Eenrum, de Greenwood Farms te Otterlo of de Boko Stables te Starnmeer. Al onze partners beschikken over een enorme expertise, uw merrie is qua verzorging en stalling* in uitstekende handen. Ca. een maand na het afveulenen* (uiteraard alleen aan de orde indien de merrie in het voorgaande seizoen is gedekt*) is de merrie er fysiek weer klaar voor om gedekt te worden. Eerder kan in principe ook (tijdens de zgn. veulenhengstigheid*), maar dit heeft niet onze voorkeur en zouden wij u dan in principe ook niet adviseren. Specifieke uitzonderingen daargelaten, dit gaat altijd in overleg met de betreffende stoeterij.

Selectie dekhengst
Vervolgens selecteert u, al dan niet op adviesbasis, de best mogelijke partner bij uw fokmerrie. Zodra de dekhengst* uw merrie heeft gedekt bent u een bedrag verschuldigd aan breed2success, het zogenaamde dekgeld*. U kunt van alle dekhengsten een uitgebreide beschrijving vinden op onze site, hier kunt u ook de specifieke kosten (het dek- en veulengeld) terugvinden. De genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

Geboorte veulen
De draagtijd* voor een merrie bedraagt ca. 11 maanden. Indien de merrie drachtig* wordt bevonden is het dus een simpele rekensom wanneer uw veulen geboren zal worden: de datum van het dekken + 11 maanden. Zodra uw veulen geboren is dient u deze weer aan te geven bij het NDR, waarbij het veulen onder de door uw gekozen naam zal worden geregistreerd in het Nederlandse stamboek. Op het moment van de geboorte van een gezond veulen bent u wederom een bepaald bedrag verschuldigd aan de betreffende stoeterij; het zogenaamde veulengeld*.

De opfok
De opfok van een veulen is een niet te onderschatten facet; gedurende het eerste levensjaar legt uw veulen namelijk de basis voor zijn of haar latere koerscarrière. Zaken als voeding, kwaliteit van de bodem, een goede verzorging, beweging, hoefverzorging* en ziektepreventie zijn hierbij van cruciaal belang voor de correcte ontwikkeling van uw veulen. Al onze partners hebben een uitstekende reputatie op dit gebied.

Verkopen of zelf aan het koerswezen deelnemen
Gedurende het jaar dat uw fokproduct een jaar oud wordt, worden tijdens het najaar zogenaamde jaarlingveilingen* gehouden. Dit is dus het moment om te beslissen of u het jaarling te koop aan wilt bieden, of dat u zelf actief aan het koerswezen wilt deelnemen. Mocht u kiezen voor verkoop, dan heeft u natuurlijk de kans om uw jaarling met een behoorlijke winstmarge te verkopen. U blijft dan geregistreerd als fokker, wat betekent dat u 10% zult ontvangen van het door uw fokproduct verdiende prijzengeld in het Nederlandse koerswezen. Mocht u de ambitie hebben om zelf aan het koerswezen deel te nemen, dan is het raadzaam om het jaarling bij een beroepstrainer* onder te brengen. In dat geval bent u een maandelijks bedrag verschuldigd aan de betreffende trainer, het zgn. pensiongeld. Daarnaast ontvangt u als eigenaar 75% van het door uw fokproduct gewonnen prijzengeld (in binnen- en buitenland), aangevuld met de 10% fokpremie (additief) van het in Nederland gewonnen prijzengeld. Breed2success onderhoud partnerships met de beste beroepstrainers van Nederland. Uw koerspaard heeft vanaf het 2e levensjaar de mogelijkheid om aan het koerswezen deel te nemen. De eerste tweejarigenkoersen worden medio juli verreden. Voor oudere paarden zijn gedurende het gehele jaar startmogelijkheden.


Legenda terminologie

Afveulenen - De geboorte van een veulen.

Beroepstrainer - Professioneel, gelicenseerd trainer van dravers, aangesloten bij de NDR.

Draagtijd - De duur van de drachtigheid.

Dekgeld - Het bedrag dat u als fokker verschuldigd bent wanneer uw merrie gedekt is. In bepaalde gevallen komen hier ook de kosten van de dierenarts bij.

Dekhengst - Mannelijk paard dat zorg draagt voor de verwekking. Deze dient goedgekeurd en geregistreerd te zijn bij de NDR.

Dekken - De coïtus of copulatie.

Drachtig, drachtigheid - De merrie draagt een veulen, oftewel is "zwanger".

Draver - Paard van een specifiek ras.

Fokken - Het samenbrengen van een mannelijk en vrouwelijk paard om ze een jong paard (veulen) te laten voortbrengen.

Fokker - De producent van een veulen, in de drafsport vrijwel altijd de eigenaar van de fokmerrie.

Fokmerrie - Vrouwelijk paard dat het veulen draagt, oftewel de moeder. Zij blijft de eerste 6 maanden (ca.) zorg dragen voor het veulen.

Fokpremie - Het bedrag dat een fokker ontvangt wanneer het fokproduct een prijs heeft verdiend. In Nederland bedraagt dit 10 % van het totale prijzengeld.

Hengstenhouder - Stoeterijhouder die tevens dekhengsten in zijn bestand heeft.

Hengstig, hengstigheid - De periode dat de merrie zich in haar vruchtbare cyclus bevindt. Dit duurt ca. 4-5 dagen en geschiedt (in principe het gehele jaar, maar vooral van ca. februari t/m augustus) om de 3-4 weken (ca. 18- 21 dagen). Dit wordt gevolgd door de eisprong. Doorgaans zijn de laatste 2 dagen van de hengstigheid het beste moment om de merrie te dekken.

Hoefverzorging - De hoeven zijn de voeten van een paard. De ontwikkeling van deze hoeven is zeer cruciaal voor een koerscarrière, derhalve is een kundige verzorging (en ontwikkeling) van groot belang.

Insemineren, inseminatie - Het kunstmatig bevruchten van het ei, zeer gangbaar in de drafsportfokkerij.

Jaarling - Een paard op 1-jarige leeftijd. Dit loopt parallel aan onze kalender, dus van 1 januari t/m 31 december (ook al is het paard pas in mei of juni geboren).

Jaarlingveiling - Een veiling waar 1-jarige dravers worden aangeboden.

Koersen, koerswezen - Wedstrijden van dravers (koerspaarden).

NDR- Nederlandse Draf en Rensport - De officiële bond van onze tak van sport.

Opfok - De gespecialiseerde stalling voor een veulen/ jaarling. Op drafsportgebied is dat in feite vanaf de geboorte tot de 11e of 12e maand. In feite de opvoeding en ontwikkeling van de draver.

Pensiongeld - Het verschuldigde bedrag voor de huisvesting, verzorging en evt. training van het paard.

Stalling - De huisvesting van het paard.

Stoeterij - Paardenboerderij of paardenfokbedrijf.

Stamboek, geboorteregister - U kunt uitsluitend deelnemen aan het koerswezen wanneer uw veulen is opgenomen van het stamboek van de NDR.

Veulengeld - Veulengeld is het bedrag dat betaalt moet worden door de fokker bij een "levend geboren veulen" ter betaling en compensatie voor gebruik vaderschap (=dekhengst) van het desbetreffende veulen. De moeders "rechten" zijn al van U, die heeft U immers gehuurd en is bij inschrijving stamboek dat jaar uw (tijdelijk) eigendom. Veulengeld moet voldaan worden, aan Breed2success na de 14'e dag van het in leven zijn van het veulen.

Veulenhengstigheid - De veulenhengstigheid treedt op tussen dag 5 en dag 12 na het (af)veulenen. Het gaat vaak gepaard met wat diarree van het veulen (diarree bij het veulen is geen bewijs van hengstigheid bij de merrie!!!). Alhoewel de veulenhengstigheid van de merrie vaak gepaard gaat met het produceren van een goed ei, is de kans dat de baarmoeder nog niet helemaal schoon is onder de veulenhengstigheid duidelijk groter dan bij andere hengstigheden. Treedt bevruchting op bij een niet schone baarmoeder dan sterft de vrucht na korte of langere tijd. Dus alleen bij een zeer voorspoedig verlopende geboorte (snel afkomen van de nageboorte, niet vuilen, niet inscheuren) is het insemineren van de veulenhengstigheid te overwegen. In alle andere gevallen wordt het ernstig afgeraden.

Bedenk een naam voor uw veulen

Welke naam krijgt mijn draver?
U bedenkt zelf een naam voor u draver, ook bij een verkoop zal deze altijd u naam blijven behouden.

10% fokkers premie!

Boven op het prijzengeld wat uw draver verdient ontvangt u als fokker 10% van het prijzengeld dat de door u gefokte draver in de Nederlandse koersen verdient, ook al heeft u uw fokproduct als jaarling (of op een later tijdstip) verkocht.

Brochure 2012

Download » hier de brochure van seizoen 2012/2013.

Vragen?

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen, onze medewerkers staan klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken op tel. nr. +31 (0) 648 - 305 648